ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TYÖ- JA LOMA-AJAT LV. 2019-2020

Hyvinvointilautakunta on päättänyt kokouksessaan 12.11.2018 (§ 93) lukuvuoden 2019-2020 työ- ja loma-ajat.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle