ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA 2020-2021

Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 10.12.2019 (§78) päättänyt lukuvuoden 2020-2021 työ- ja loma-ajat.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille