Oppilaan poissaolo-ohjeistus

Oppitunneille osallistuminen on lapsille ”työtä”, joten poissaolo tunneilta edellyttää perusteltua syytä. Pääsääntönä on se, että opetuksesta poissaolosyyksi kelpaavat samat syyt kuin aikuisilla töistä poissaoloon. Poissaolosta on asianmukaisesti ilmoitettava opettajalle.

Muusta kuin sairaudesta johtuvasta poissaolosta on aina sovittava oman opettajan/luokanvalvojan kanssa.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille